Prawo zabudowy (superficies) - uwagi na tle procesu...
 Oceń wpis
   

 

 

Michał Wdowiak,

Prawo zabudowy (superficies) uwagi na tle procesu inwestycyjnego, w: Działalność deweloperska w praktyce obrotu gospodarczego, red. M. Królikowska-Olczak, A. Bieranowska, J. Zięty, Wydawnictwo CH Beck, Warszawa 2014, s. 307-322, ISBN 978-83-255-6602-9

Abstrakt

Artykuł przedstawia prawo zabudowy (superficies, ograniczone prawo rzeczowe) jako elastyczny instrument prawny, który może być wykorzystywany przez deweloperów lub inwestorów w procesie budowlanym. Dotychczas we współczesnej nauce prawa prawo zabudowy było prezentowane przez m.in. K. Zaradkiewicza, A. Bieranowskiego, R. Strzelczyka, A. Sylwestrzak. W artykule omówiono tło historyczne prawa zabudowy na ziemiach polskich, konstrukcję prawa zabudowy w ujęciu dogmatyczno-prawnym (znaczenie ekonomiczne, cel i społeczno-gospodarcze przeznaczenie, strona podmiotowa i przedmiotowa, powstanie, treść >>prawa i obowiązki stron<<, rozporządzenie, wygaśnięcie - prawa zabudowy) w odniesieniu do projektu Ministerstwa Sprawiedliwości z licznymi akcentami prawnoporównawczymi. Niniejsze opracowanie jest tylko głosem w publicznej dyskusji nad projektem o prawie zabudowy. Jego celem jest zarysowanie elastyczności obligacyjnej ograniczonego prawa rzeczowego, jakie ono posiada, w odniesieniu zarówno do istniejącej zabudowy, jak i tej, która będzie w przyszłości przedmiotem procesów inwestycyjnych.

 

 

Biblioteka Jagiellońska, Biblioteka Narodowa, Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy, Biblioteka Śląska, Kujawsko-Pomorski Katalog Bibliotek Samorządowych, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu        , Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Śląski, Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu , Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. W. Bełzy w Bydgoszczy

 

Artykuł można uzyskać po skontaktowaniu się z Autorem.

Komentarze (0)
Elementy stosunku prawnego... Służebność przesyłu -...
O mnie
Michał Wdowiak
doktorant, Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Cywilnego

www.facebook.com/profile.php