Studia Iuridica Toruniensia - kryteria recenzji
 Oceń wpis
   

 

 

Z arkusza recenzyjnego Studia Iuridica Toruniensia

I. Oryginalność opracowania

(w tym oryginalność wyboru lub ujęcia tematu, potrzeba (waga) teoretyczna lub praktyczna podjęcia tematu, czy treść artykułu spełnia standardy oryginalności oraz niezależności intelektualnej autora?)

II. Wartość naukowa

(czy dzieło wnosi nowe treści do nauki, czy prezentuje odmienne podejście do koncepcji teoretycznych lub uzasadnia nową ideę lub koncepcję? czy wypełnia lukę w obecnym stanie wiedzy? czy obecne są uwagi prawno-porównawcze? czy analiza orzecznictwa lub doktryny wnosi coś nowego do sposobu wykładni prawa pozytywnego bądź wspiera argumentacyjnie dotychczasowe kierunki interpretacyjne?

Czy zawarte są wnioski de lege lata lub/i wnioski de lege ferenda?)

 

III. Rzetelność naukowa

(czy tezy i cele artykułu są jasno sformułowane? czy wszystkie były przedmiotem dyskusji i prób odpowiedzi? czy obecne jest krytyczne uwzględnienie odmiennych poglądów lub krytyczna  analiza najnowszego orzecznictwa? czy obecne jest krytyczne podejście do własnych (autora) koncepcji teoretycznej?

 

IV. Warsztat naukowy oraz język

Czy artykuł pokazuje odpowiednią znajomość piśmiennictwa, poglądów doktryny i dorobku orzecznictwa? czy opiera się zarówno na polskiej, jak i na obcej literaturze? Czy Autor odwołuje się do rezultatów wcześniejszych badań naukowych bądź nieopisanych źródeł, a nie tylko do podręczników i pozycji literatury przeznaczonych dla praktyków? Czy konkluzje są jasne i logiczne i wypływają z treści artykułu?  Czy język jest precyzyjny, nie ma błędów stylistycznych, powtórzeń?

Żródło: apcz.pl/czasopisma/index.php/SIT/about/editorialPolicies#peerReviewProcess

Komentarze (0)
Bezpieczeństwo obrotu... Prawo kanoniczne - kryteria...
O mnie
Michał Wdowiak
doktorant, Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Cywilnego

www.facebook.com/profile.php