Prawo kanoniczne - kryteria recenzji
 Oceń wpis
   

Kryteria oceny z arkusza recenzyjnego "Prawa Kanonicznego"

1. Czy opracowanie na charakter naukowy?
2. Czy opracowanie pod względem merytorycznym stanowi nowe ujęcie i przyczynia się do rozwoju kanonistyki?
3. Czy artykuł jest opracowaniem
oryginalnym (nie stanowi kompilacji wcześniejszych, znanych opracowań)?
4. Czy cel artykułu jest wyraźnie określony i zrealizowany?
5. Czy układ opracowania i jego struktura wewnętrzna jest właściwa?
6. Czy treść opracowania jest prezentowana w sposób jasny?
7. Czy dobór źródeł i literatury jest kompletny?
8. Czy podana literatura jest właściwie dobrana i wystarczająca?
9. Czy strona formalna opracowania (poprawność języka, technika pisania, odsyłacze ) jest właściwa?
10. Czy wnioski są oryginalne?

Źródło: www.prawokanoniczne.uksw.edu.pl/formularz_recenzji

Studia Iuridica Toruniensia -... notatki z recenzji prac...
O mnie
Michał Wdowiak
doktorant, Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Cywilnego

www.facebook.com/profile.php