Czasopismo Historyczno Prawne - kryteria recenzji
 Oceń wpis
   

 

 

Z arkusza recenzyjnego Czasopismo Historyczno - Prawne

Ocena tematu pracy

Wartość naukowa pracy

Ocena konstrukcji pracy

Ocena językowa

Celowość druku

źródło: cph.amu.edu.pl/index.php

Komentarze (0)
Dobre praktyki ... notatki z recenzji prac...

Komentarze

O mnie
Michał Wdowiak
doktorant, Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Cywilnego

www.facebook.com/profile.php