Datio in solutum a opłaty za lokal
 Oceń wpis
   

Michał Wdowiak

Datio in solutum a stosunek prawny zajmowania lokalu bez tytułu prawnego, w: Pokonać dekoniunkturę. Społeczna odpowiedzialność biznesu i finanse, redakcja naukowa Aldona Uziębło, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Tom XXX, Gdańsk 2014, Wyższa Szkoła Bankowa, ISSN 1899-9867, ISBN 978-83-7566-673-4, s. 159-169 (4 pkt)

Komentarze (0)
Cohousing a ustawa deweloperska Wartości prawa służebności przesyłu

Komentarze

O mnie
Michał Wdowiak
doktorant, Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Cywilnego

www.facebook.com/profile.php