Dobre praktyki ...
 Oceń wpis
   

Na stronach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zamieszczono broszurę "Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce"

Źródło: www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/4c384c6c6cb90b8ccd6303d2b27185d2.pdf

Komentarze (0)
Roczniki nauk prawnych (KUL) -... Czasopismo Historyczno Prawne -...

Komentarze

O mnie
Michał Wdowiak
doktorant, Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Cywilnego

www.facebook.com/profile.php