notatki z recenzji monografii habiliatycjnych (2)
 Oceń wpis
   

 

 

Warto zwrócić uwagę:

 [konstrukcja pracy]

- czy konstrukcja pracy jest przejrzysta, rozdziały mają podobną strukturę i podział treści, ustalenia badawcze są wyróżniane

- czy wstęp pracy nie jest zbyt poetycki,

- czy rozdział historyczny, teoretyczny nie jest zbyt obszerny,

[dobór literatury]

- czy w literaturze zagranicznej dominują starsze pozycje, czy też przeważają nowsze; czy są to prace fundamentalne (klasyczne), czy są to prace marginalne,

[metoda badawcza]

- czy wykorzystanie meteody prawnoporównawczej polega na analizie instytucji prawych, czy jest to przedstawienie poglądów doktryny,

[warsztat naukowy]

- czy prowadzony wywód jest przejrzysty, czy jest też zawiły

 [oryginalność pracy]

- czy w monografii, jako jej część umieszczono wcześniej opublikowane artykuły, które przeważają

[podsumowanie albo wnioski]

- czy wnioski końcowe są spójne z treścią pracy,

- czy wnioski powinny być umieszczone na końcu każdego rozdziału, czy też na końcu monografii

 

Powyższe notatki są niezredagowane pod względem metodycznym, wymagają dalszych analiz, są materiałem pomocniczym przy pracy nad rozprawą doktorską.

Źródło:www.ck.gov.pl

 

Komentarze (0)
praca nad monografią Rola banku w ocenie...

Komentarze

O mnie
Michał Wdowiak
doktorant, Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Cywilnego

www.facebook.com/profile.php