notatki z recenzji prac doktorskich (2)
 Oceń wpis
   

 

 

Warto zwrócić uwagę na:

- czy praca doktorska przedstawia egzegezę instrumentów prawnych (o charakterze powszechnym lub regionalnym),

- czy nazwy rozdziałów nie są dyskusyjne (eufemistyczne, surrealistyczne),

-  czy praca jest zwięzła, ale czy wywody są zbyt skrótowe i pomijają wiele zasadniczych kwestii, w warstwie opisowej zbyt skrótowo ujęto zasadnicze zagadnienia,

- czy postawione tezy nie są błędne lub dyskusyjne,

- czy zagadnienia filozoficzne nie są ujęte zbyt optymistycznie lub idealistycznie,

- przy powoływaniu encyklopedii nie wskazuje się redaktorów; nie wskazuje się haseł oraz ich autorów.

Powyższe notatki są niezredagowane pod względem metodycznym, wymagają dalszych analiz, są materiałem pomocniczym przy pracy nad rozprawą doktorską.

Komentarze (0)
notatki z recenzji prac... Roczniki nauk prawnych (KUL) -...

Komentarze

O mnie
Michał Wdowiak
doktorant, Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Cywilnego

www.facebook.com/profile.php