Roczniki nauk prawnych (KUL) - kryteria recenzji
 Oceń wpis
   

Z arkusza recenzyjnego Roczników Nauk Prawnych (KUL)

 

 

Zgodność tytułu z treścią

Oryginalność / nowość pracy

Strona merytoryczna pracy

Warsztat naukowy

Źródła/piśmiennictwo

Poprawność językowa

Źródło: www.kul.pl/art_34550.html

Komentarze (0)
notatki z recenzji prac... Dobre praktyki ...

Komentarze

O mnie
Michał Wdowiak
doktorant, Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Cywilnego

www.facebook.com/profile.php