Rola banku w ocenie przedsięwzięcia deweloperskiego
 Oceń wpis
   

 ROLA BANKU W OCENIE PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO

 

STRESZCZENIE:

 

Nabywca jest narażony na ryzyko niegospodarności dewelopera, lecz bank w związku z tym nie może pełnić roli publicznoprawnego nadzorcy gospodarczego. Rozwiązania założeń projektu zmiany ustawy "deweloperskiej" jest niewspółmiernym obciążeniem interesu gospodarczego dewelopera w stosunku do uzyskanej ochrony nabywcy. Jest to niewłaściwa praktyka legislacyjna. Ustawodawca proponuje zamienić istniejący zwyczaj gospodarczy w przepis ustawowy. Ustawodawca powinien ograniczać ingerencję prawodawczą w stosunki prywatnoprawne jeżeli nadmiernie ogranicza to swobodę działalności gospodarczej, swobodę umów gospodarczych czy może powodować nadmierne koszty. Zagadnienie to powinno być rozwiązane na płaszczyźnie pozaustawowej w umowach gospodarczych bez ingerencji ustawodawcy. Izby gospodarcze deweloperów oraz środowiska bankowe powinny wypracować standardy wzajemnej współpracy, które pozwolą na równoważenie interesu gospodarczego dewelopera, ochrony praw nabywcy oraz prowadzenia działalności finansowej przez banki z należytą starannością. Następnie projektodawca we współpracy z tymi środowiskami powinien rozpocząć konsultacje w zakresie ustawowego modelu mieszkaniowego rachunku powierniczego, w którym będą uwzględnione standardy wypracowane w powyżej opisany sposób. Należy też podjąć prace nad zmianą pojęć stosowanych w ustawie, np. pojęcie kontroli jako niezręczności legislacyjnej można zastąpić terminem odpowiednim dla stosunku prywatnoprawnego - ocena.

 

Michał Wdowiak

Tytuł: Rola banku w ocenie przedsięwzięcia deweloperskiego

Pozycja: Państwo a gospodarka. Kierunki zmian w publicznym prawie gospodarczym, red. H. Nowicki, P. Nowicki, Toruń 2016, wydawnictwo KNPPG, s. 143-156

ISBN 978-83-935451-5-5

Książka jest dostępna w Bibliotece Jagiellońskiej, Bibliotece Narodowej, Bibliotece Śląskiej oraz bibliotekach uniwersyteckich: Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz Uniwersytetu Wrocławskiego

Komentarze (0)
notatki z recenzji monografii... Ocena dokumentu przez biegłego...

Komentarze

O mnie
Michał Wdowiak
doktorant, Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Cywilnego

www.facebook.com/profile.php