Wartości prawa służebności przesyłu
 Oceń wpis
   

 

 

Michał Wdowiak

O wartości prawa służebności przesyłu uwagi de lege lata i de lege ferenda, w: Proces inwestycyjno-budowlany. Administracyjnoprawne wyzwania dla ustawodawcy, Kraków, Uniwersytet Jagielloński, 2012, s. 157-164, ISBN 978-83-63155-08-7

Streszczenie

Wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu powinno być wynagrodzeniem jednorazowym, określanym na podstawie algorytmu, nie mniej wysokość wskaźników parametrycznych należy poprzedzić bardzo gruntownymi badaniami nad czynnikami wpływającymi na wartość nieruchomości, tak aby nie były one arbitralne, lecz umotywowane badaniami empirycznymi. Dla poszczególnych branż przedsiębiorsców należy przewidzieć odrębnie wysokość wskaźników parametrycznych. Przyjęcie jednolitych wartości dla wszystkich branż może spowodować wzrost kosztów przedsiębiorców przesyłowych, następstwem czego będzie wzros cen energii i paliw, a zapłacą za to odbiorcy, co w wymiarze makroekonomicznym może spowodować nieoczekiwaną inflację.

Publikacja jest dostępna on-line:

www.google.pl/url

oraz w następujących bilbiotekach:

 

 

Biblioteka Jagiellońska, Biblioteka Narodowa, Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy, Biblioteka Sejmowa, Biblioteka Śląska, Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, Książnica Pomorska w Szczecinie, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski.

Komentarze (0)
Datio in solutum a opłaty za lokal Projekt ustawy o korytarzach...

Komentarze

O mnie
Michał Wdowiak
doktorant, Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Cywilnego

www.facebook.com/profile.php